Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2210(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0031/2018

Debatter :

PV 16/04/2018 - 23
CRE 16/04/2018 - 23

Omröstningar :

PV 17/04/2018 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0101

Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg

23. Jämställdhet inom mediesektorn i EU - Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (debatt)
CRE

Betänkande om jämställdhet inom mediesektorn i EU [2017/2210(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000004/2018) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för utskottet FEMM, till kommissionen: Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová redogjorde för sitt betänkande.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz utvecklade frågan.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Lynn Boylan (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić och Ana Miranda.

Talare: Věra Jourová och Michaela Šojdrová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för utskottet FEMM, om ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 17.4.2018 och punkt 6.11 i protokollet av den 17.4.2018.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy