Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2258(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0118/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0118/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2018 - 24
CRE 16/04/2018 - 24

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0103

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

24. Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης [2017/2258(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Ο Enrique Guerrero Salom παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jordi Solé (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Enrique Guerrero Salom.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου