Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2258(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0118/2018

Ingivna texter :

A8-0118/2018

Debatter :

PV 16/04/2018 - 24
CRE 16/04/2018 - 24

Omröstningar :

PV 17/04/2018 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0103

Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg

24. Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden [2017/2258(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Jordi Solé (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Frank Engel för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och João Ferreira.

Talare: Neven Mimica och Enrique Guerrero Salom.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 17.4.2018.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy