Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2279(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0138/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0138/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2018 - 27
CRE 16/04/2018 - 27

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.14
CRE 17/04/2018 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0105

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

27. Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: έβδομη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2017/2279(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Ο Marc Joulaud προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić και Maria Gabriela Zoană.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου