Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 16. dubna 2018 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Členství v politických skupinách
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Další postup na základě žádosti o zbavení imunity
 10.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2019
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 15.Předložení dokumentů
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 18.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 19.Plán práce
 20.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I – Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (rozprava)
 21.Obaly a obalové odpady ***I – Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I – Odpady ***I – Skládky odpadů *** I – Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (rozprava)
 22.Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (rozprava)
 23.Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU – Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (rozprava)
 24.Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (rozprava)
 25.Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (krátké přednesení)
 26.Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (krátké přednesení)
 27.Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (krátké přednesení)
 28.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (241 kb) Prezenční listina (60 kb) Jmenovitá hlasování (26 kb) 
 
Zápis (86 kb) Prezenční listina (11 kb) Jmenovitá hlasování (23 kb) 
 
Zápis (296 kb) Prezenční listina (70 kb) Jmenovitá hlasování (398 kb) 
Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí