Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - Strasbūras
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Įgaliojimų tikrinimas
 7.Frakcijų sudėtis
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Veiksmai, kurių imtasi dėl prašymo atšaukti imunitetą
 10.2019 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
 11.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 14.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 15.Gauti dokumentai
 16.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 17.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 18.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 19.Darbų programa
 20.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I - Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (diskusijos)
 21.Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I - Atliekos ***I - Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje ***I - Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje ***I (diskusijos)
 22.Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (diskusijos)
 23.Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje - Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (diskusijos)
 24.Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas (diskusijos)
 25.Europos baltyminių augalų propagavimo strategija (trumpas pristatymas)
 26.Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas (trumpas pristatymas)
 27.Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES (trumpas pristatymas)
 28.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 29.Kito posėdžio darbotvarkė
 30.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (242 kb) Dalyvių sąrašas (60 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (26 kb) 
 
Protokolas (87 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (24 kb) 
 
Protokolas (302 kb) Dalyvių sąrašas (69 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (394 kb) 
Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika