Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Pilnvaru pārbaude
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Saistībā ar pieprasījumu atcelt imunitāti veiktie pasākumi
 10.Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs
 11.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 14.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 17.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 18.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 19.Darba kārtība
 20.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I - Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (debates)
 21.Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I - Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I - Atkritumi ***I - Atkritumu poligoni ***I - Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā ***I (debates)
 22.Septītās vides rīcības programmas īstenošana (debates)
 23.Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā - Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (debates)
 24.Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana (debates)
 25.Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai (īss izklāsts)
 26.Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana (īss izklāsts)
 27.Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 28.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (243 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb) Balsojumi pēc saraksta (26 kb) 
 
Protokols (85 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumi pēc saraksta (24 kb) 
 
Protokols (298 kb) Apmeklējumu reģistrs (71 kb) Balsojumi pēc saraksta (398 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika