Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 16 aprilie 2018 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Verificarea prerogativelor
 7.Componența grupurilor politice
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Cursul dat unei cereri de ridicare a imunității parlamentare
 10.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 12.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 13.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 14.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 15.Depunere de documente
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 17.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 18.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 19.Ordinea lucrărilor
 20.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I - Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (dezbatere)
 21.Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I - Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I - Deșeurile ***I -Depozitele de deșeuri ***I - Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu ***I (dezbatere)
 22.Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (dezbatere)
 23.Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE - Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (dezbatere)
 24.Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (dezbatere)
 25.O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice (prezentare succintă)
 26.Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (prezentare succintă)
 27.Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE (prezentare succintă)
 28.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 30.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (250 kb) Listă de prezență (60 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (26 kb) 
 
Proces-verbal (86 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (24 kb) 
 
Proces-verbal (304 kb) Listă de prezență (70 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (449 kb) 
Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate