Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Ponedeljek, 16. april 2018 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 7.Članstvo v političnih skupinah
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Nadaljnje obravnavanje zahteve za odvzem imunitete
 10.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta – 2019
 11.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 12.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 13.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 14.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 17.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 18.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 19.Razpored dela
 20.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I - Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I (razprava)
 21.Embalaža in odpadna embalaža ***I - Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I - Odpadki ***I - Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I - Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju ***I (razprava)
 22.Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa (razprava)
 23.Enakost spolov v medijskem sektorju v EU - Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja (razprava)
 24.Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada (razprava)
 25.Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin (kratka predstavitev)
 26.Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju (kratka predstavitev)
 27.Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU (kratka predstavitev)
 28.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 29.Dnevni red naslednje seje
 30.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (238 kb) Seznam navzočih (60 kb) Izid poimenskega glasovanja (26 kb) 
 
Zapisnik (85 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izid poimenskega glasovanja (24 kb) 
 
Zapisnik (290 kb) Seznam navzočih (70 kb) Izid poimenskega glasovanja (386 kb) 
Zadnja posodobitev: 22. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov