Indeks 
Zapisnik
PDF 294kWORD 85k
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Parlamenta
 6.Provjera valjanosti mandata
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Daljnji koraci u vezi sa zahtjevom za ukidanje zastupničkog imuniteta
 10.Raspored održavanja plenarnih sjednica Parlamenta -Kalendar sjednica 2019.
 11.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 12.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 13.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 14.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 15.Podnošenje dokumenata
 16.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 17.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 18.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 19.Plan rada
 20.Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I - Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova radi ispunjenja obveza u okviru Pariškog sporazuma ***I (rasprava)
 21.Ambalaža i ambalažni otpad ***I - Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I - Otpad ***I – Odlagališta otpada ***I - Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu ***I (rasprava)
 22.Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš (rasprava)
 23.Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru u EU-u - Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora (rasprava)
 24.Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda (rasprava)
 25.Europska strategija za promicanje proteinskih usjeva (kratko predstavljanje)
 26.Poboljšanje održivosti duga zemalja u razvoju (kratko predstavljanje)
 27.Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u (kratko predstavljanje)
 28.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak 15. ožujka 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:04 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o nedavnim američkim, britanskim i francuskim napadima na kemijsko oružje u Siriji.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

°
° ° °

Govorili su: Edouard Martin o djelovanjima koja su uslijedila donošenju, 26. listopada 2017., Rezolucije o borbi protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u (točka 10.6 zapisnika od 26.10.2017.) i Takis Hadjigeorgiou o stanju na Cipru.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Alberto Cirio bio je prisutan na dnevnoj sjednici od 15. ožujka 2018., ali njegovo ime nije prisutno na popisu nazočnih.

°
° ° °

Govorili su: Jörg Meuthen o Međunarodnom danu obitelji koji će se održati 15. svibnja 2018. i Tomáš Zdechovský o prethodnom doprinosu.


5. Sastav Parlamenta

Poljska i švedska nadležna tijela priopćila su izbor Dobromira Sośnierza i Aleksandera Gabelica u Europski parlament s učinkom od 22. ožujka 2018. odnosno 4. travnja 2018. umjesto Janusza Korwin-Mikkea odnosno Jensa Nilssona.

Parlament je primio na znanje da su izabrani.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Dobromir Sośnierz i Aleksander Gabelic sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.

°
° ° °

Gianni Pittella i Matteo Salvini obavijestili su Parlament da su izabrani u talijanski senat, a Lorenzo Fontana da je izabran u talijanski Zastupnički dom, sva trojica s učinkom od 23. ožujka 2018.

Parlament je primio na znanje da, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Akta o izboru zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima te dužnosti nisu kompatibilne s dužnostima zastupnika u Europskom parlamentu, primio je na znanje da su zastupnička mjesta Giannija Pittelle, Mattea Salvinija i Lorenza Fontane slobodna s učinkom od 23. ožujka 2018. te je o tome obavijestio nadležna nacionalna tijela.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 11. lipnja 2018.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. Poslovnika Europski parlament primio je na znanje da su ta zastupnička mjesta slobodna i o tome obavijestio dotičnu državu članicu.


6. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Jacquesa Colombiera s učinkom od 2. veljače 2018.


7. Sastav klubova zastupnika

Laurenţiu Rebega više nije nezavisni zastupnik te se počevši od 3. travnja 2018. pridružio Klubu zastupnika ECR-a.

Kazimierz Michał Ujazdowski više nije član Kluba zastupnika ECR-a. Počevši od 13. travnja 2018. nezavisni je zastupnik.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE-a, ECR-a, S&D-a i ENF-a te od nezavisnih zastupnika zaprimio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor AFET: Dobromir Sośnierz umjesto Janusza Korwin-Mikkea

Odbor REGI: Aleksander Gabelic umjesto Jensa Nilssona

Odbor TRAN: Marita Ulvskog umjesto Jensa Nilssona

Izaslanstvo za odnose s BjelarusomIzaslanstvo za odnose s Bjelarusom: Aleksander Gabelic umjesto Jensa Nilssona

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije: Ramona Nicole Mănescu umjesto Traiana Ungureanua

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a: André Elissen.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


9. Daljnji koraci u vezi sa zahtjevom za ukidanje zastupničkog imuniteta

Njemačko nadležno tijelo obavijestilo je predsjednika o odluci Okružnog suda u Grimmi u okviru sudskog postupka protiv Hermanna Winklera nakon što mu je Europski parlament 12. travnja 2016. odlučio ukinuti zastupnički imunitet (točka 5.6 zapisnika od 12.4.2016.).


10. Raspored održavanja plenarnih sjednica Parlamenta -Kalendar sjednica 2019.

Konferencija predsjednika je na svojoj sjednici od četvrtka 12. travnja 2018. donijela nacrt rasporeda održavanja plenarnih sjednica Parlamenta za 2019. godinu.

Datumi su sljedeći:

- od 14. do 17. siječnja

- 30. i 31. siječnja

- od 11. do 14. veljače

- od 11. do 14. ožujka

- od 25. do 28. ožujka

- 3. i 4. travnja

- od 15. do 18. travnja

- od 2. do 4. srpnja

- od 15. do 18. srpnja

- od 16. do 19. rujna

- 9. i 10. listopada

- od 21. do 24. listopada

- 13. i 14. studenog

- od 25. do 28. studenog

- od 16. do 19. prosinca

Ti su datumi objavljeni na Europarlu.

Rok za podnošenje amandmana je večeras, ponedjeljak 16. travnja 2018., u 19:00.

Glasovanje će se održati u srijedu 18. travnja u 12:00.


11. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

—   Odbor TRAN, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Izvjestitelj: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   Odbor ITRE, na temelju Izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   Odbor ITRE, na temelju Izvješća o o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   Odbor EMPL, na temelju Izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Izvjestitelj: Claude Rolin (A8-0142/2018).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutrašnjeg dana, utorka 17. travnja 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


12. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

- preporuku odbora JURI da se ne uloži prigovor na Delegiranu uredbu Komisije od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Preporuka će se smatrati prihvaćenom ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor na nju. U suprotnom slučaju, o toj će se preporuci glasati.

Preporuka je dostupna na Europarlu tijekom trenutačnog zasjedanja.


13. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor ECON dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak (P8_TA(2015)0346(COR01)) Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337 od 23.12.2015, str. 35) – (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 8. listopada 2015. radi donošenja navedene Direktive) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - Odbor ECON

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ispravak se smatra prihvaćenim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku u roku od 24 sata.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


14. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 18. travnja 2018. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (preinaka) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora, o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, IMCO, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora, o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, IMCO, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora, o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, JURI

- Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora, o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora, o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prijedlog direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora, o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prilozi Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora, o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Prijedlog odluka Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima u vezi s instrumentom za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Prijedlog odluke Vijeća o donošenju, u ime Europske unije, Izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

TRAN

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma oGFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ)509/2007 i (EZ)1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o određivanju razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Predsjednik će se, u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ENVI, JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

AFCO

2) odbora, izvješća

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora(preinaka) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije (preinaka) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja (2017/2191(INI)) - ECON - izvjestitelj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH - izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO - izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON - izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Izvješće o provedbi Sedmog programa djelovanja za okoliš (2017/2030(INI)) - ENVI - izvjestiteljica: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT - izvjestiteljica: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Izvješće o trenutačnom stanju i budućnosti sektora ovčarstva i kozarstva u Uniji (2017/2117(INI)) - AGRI - izvjestiteljica: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Izvješće o provedbi Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu (2016/2329(INI)) - LIBE - FEMM - izvjestiteljice: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio V. – Revizorski sud (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT - : Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET - izvjestitelj: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET - izvjestitelj: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Izvješće o provedbi instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (2017/2280(INI)) - AFET - izvjestitelj: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2016.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VII. – Odbor regija (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Izvješće o provedbi Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda (2017/2258(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane (2017/2227(INI)) - AFET - izvjestitelj: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Izvješće o Europskoj strategiji za promicanje proteinskih usjeva – poticanje proizvodnje proteinskih kultura i mahunarki u europskom poljoprivrednom sektoru (2017/2116(INI)) - AGRI - izvjestitelj: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT - izvjestiteljica: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA - izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (2016/2149(INI)) - AFCO - izvjestitelj: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Izvješće o poboljšanju održivosti duga zemalja u razvoju (2016/2241(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamida (ADB-CHMINACA) kontrolnim mjerama (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari 1-(4-cijanobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamida (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolnim mjerama (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Izvješće o jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji: 7. izvješće Europske komisije (2017/2279(INI)) - REGI - izvjestitelj: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o nadzoru financijskih aktivnosti EIB-a za 2016. (2017/2190(INI)) - CONT - izvjestitelj: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL - izvjestitelj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Izvješće o godišnjim izvješćima za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI - izvjestiteljica: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000004/2018) koje je postavila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz u ime Odbora FEMM Komisiji: Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018) koje su postavili Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D'Ornano u ime Odbora ENVI Vijeću: Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018) koje su postavili Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D'Ornano u ime Odbora ENVI Komisiji: Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018) koje je postavio Pavel Svoboda u ime Odbora JURI Vijeću: Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018) koje je postavila Petra Kammerevert u ime Odbora CULT Komisiji: Provedba Bolonjskog procesa - trenutačno stanje i daljnje aktivnosti (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravu (članak 130.b Poslovnika):

—   (O-000022/2018) koje je postavio Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Dulje zastupničko pitanje - Stanje u europskoj brodograđevnoj industriji (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od studenog I, II i prosinca 2017. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


19. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za travanj 2018. (PE 619.992/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak, utorak, srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se u glasovanje uključi Prijedlog rezolucije o situaciji u Moldovi (rasprava se održala 3. listopada 2017.) (točka 9 zapisnika od 3.10.2017.).

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Knut Fleckenstein, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (96 za, 170 protiv, 11 suzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se, kao prva točka na dnevnom redu, doda rasprava o izvješću Paula Rübiga o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu sur 2019.

Govorili su: Stanisław Żółtek, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev, i Paul Rübig, protiv zahtjeva.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (38 za, 225 protiv, 5 suzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

20. Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I - Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova radi ispunjenja obveza u okviru Pariškog sporazuma ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Rasprava je održana 11. rujna 2017. (točka 21 zapisnika od 11.9.2017.)
Glasovanje je održano dana 13. rujna 2017. (točka 9.8 zapisnika od 13.9.2017.)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Rasprava je održana 13. lipnja 2017. (točka 3 zapisnika od 13.6.2017.)
Glasovanje je održano dana 14. lipnja 2017. (točka 8.1 zapisnika od 14.6.2017.)

Norbert Lins i Gerben-Jan Gerbrandy predstavili su izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Marisa Matias (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Peter Jahr (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Merja Kyllönen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Nicola Caputo (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Peter Liese i Paul Brannen.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling i Ulrike Müller.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen i Annie Schreijer-Pierik.

Govorili su: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins i Gerben-Jan Gerbrandy.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika od 17.4.2018. i točka 6.6 zapisnika od 17.4.2018..


21. Ambalaža i ambalažni otpad ***I - Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I - Otpad ***I – Odlagališta otpada ***I - Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Rasprava je održana 14. ožujka 2017. (točka 4 zapisnika od 14.3.2017.)
Glasovanje je održano dana 14. ožujka 2017. (točka 6.8 zapisnika od 14.3.2017.)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Rasprava je održana 14. ožujka 2017. (točka 4 zapisnika od 14.3.2017.)
Glasovanje je održano dana 14. ožujka 2017. (točka 6.5 zapisnika od 14.3.2017.)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Rasprava je održana 14. ožujka 2017. (točka 4 zapisnika od 14.3.2017.)
Glasovanje je održano dana 14. ožujka 2017. (točka 6.6 zapisnika od 14.3.2017.)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Rasprava je održana 14. ožujka 2017. (točka 4 zapisnika od 14.3.2017.)
Glasovanje je održano dana 14. ožujka 2017. (točka 6.7 zapisnika od 14.3.2017.)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè i Francesc Gambús predstavili su izvješće.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: João Ferreira (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Pavel Telička (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Miroslav Poche (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Karl-Heinz Florenz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner i Gesine Meissner.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen i Annie Schreijer-Pierik.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană i Nikolaos Chountis.

Govorili su: Karmenu Vella (povjerenik Komisije), Simona Bonafè i Francesc Gambús.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.7 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.8 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.9 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.10 zapisnika od 18.4.2018. i točka 12.11 zapisnika od 18.4.2018..


22. Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš (rasprava)

Izvješće o provedbi Sedmog programa djelovanja za okoliš [2017/2030(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu predstavila je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pavel Poc, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Michel Dantin.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi i Franc Bogovič.

Govorili su: Karmenu Vella i Daciana Octavia Sârbu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika od 17.4.2018..


23. Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru u EU-u - Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora (rasprava)

Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u medijskom sektoru u EU-u [2017/2210(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000004/2018) koje je postavio Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová predstavila je izvješće.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz obrazložila je pitanje.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Lynn Boylan (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Filiz Hyusmenova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Florent Marcellesi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Marijana Petir.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić i Ana Miranda.

Govorile su: Věra Jourová i Michaela Šojdrová.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Odbora FEMM, o osnaživanju žena i djevojčica posredstvom digitalnog sektora (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika od 17.4.2018. i točka 6.11 zapisnika od 17.4.2018..


24. Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda (rasprava)

Izvješće o provedbi Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda [2017/2258(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jordi Solé (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Frank Engel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Eleni Theocharous, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Bogdan Brunon Wenta.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i João Ferreira.

Govorili su: Neven Mimica i Enrique Guerrero Salom.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika od 17.4.2018..


25. Europska strategija za promicanje proteinskih usjeva (kratko predstavljanje)

Izvješće o Europskoj strategiji za promicanje proteinskih usjeva – poticanje proizvodnje proteinskih kultura i mahunarki u europskom poljoprivrednom sektoru [2017/2116(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir i Seán Kelly.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika od 17.4.2018..


26. Poboljšanje održivosti duga zemalja u razvoju (kratko predstavljanje)

Izvješće o poboljšanju održivosti duga zemalja u razvoju [2016/2241(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser i Stanislav Polčák.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika od 17.4.2018..


27. Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u (kratko predstavljanje)

Izvješće o jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji: 7. izvješće Europske komisije [2017/2279(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić i Maria Gabriela Zoană.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika od 17.4.2018..


28. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa i Stanislav Polčák.


29. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 619.992/OJMA).


30. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:37 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti