Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 17. aprill 2018 - Strasbourg

2. Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michał Boni fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Raymond Finch, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Jaromír Štětina, Claude Moraes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke ja Carlos Coelho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai ja Mairead McGuinness.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.13.

(Istung katkestati kell 10.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika