Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg

2. Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Michał Boni, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Raymond Finch, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Jaromír Štětina, Claude Moraes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke și Carlos Coelho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai și Mairead McGuinness.

A intervenit Věra Jourová.

Propunerea de rezoluție, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.13 al PV din 19.4.2018.

(Ședința a fost suspendată la 10.00.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate