Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 17. aprill 2018 - Strasbourg

4. Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
CRE

Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal (2018/2620(RSP))

Parlamendi president tegi arutelu tutvustamiseks lühikese sissejuhatuse.

Sõna võtsid Emmanuel Macron (Prantsuse Vabariigi president) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Florian Philippot fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Aymeric Chauprade (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Emmanuel Macron.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar ja Anna Maria Corazza Bildt.

Sõna võttis Emmanuel Macron.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 13.22.)

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika