Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg

4. Dezbatere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind viitorul Europei (2018/2620(RSP))

Președintele a prezentat pe scurt dezbaterea.

Au intervenit: Emmanuel Macron (președintele Republicii Franceze) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Florian Philippot, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Aymeric Chauprade, neafiliat.

A intervenit Emmanuel Macron.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar și Anna Maria Corazza Bildt.

A intervenit Emmanuel Macron.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 13.22.)

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate