Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0259(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0126/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0126/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

6.3. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0094)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου