Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0219(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0373/2017

Ingediende teksten :

A8-0373/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0098

Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - Straatsburg

6.7. Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Mercedes Bresso en Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0098)

Het woord werd gevoerd door:

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, voor de stemming, namens de EFDD-Fractie, om overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement te vragen dat de amendementen in stemming worden gebracht vóór de stemming over het voorlopig akkoord.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid