Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 17. april 2018 - Strasbourg

7. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan og Stanislav Polčák

Betænkning: Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo og Christofer Fjellner

Betænkning: Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Betænkning: Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas og Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Betænkning: Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld og Notis Marias

Betænkning: Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato og Francisco José Millán Mon.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik