Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 17. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

7. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Mietintö Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Mietintö Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo ja Christofer Fjellner

Mietintö Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Mietintö Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas ja Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Mietintö Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld ja Notis Marias

Mietintö Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato ja Francisco José Millán Mon.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö