Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis - Strasbūra

7. Balsojumu skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jean-Paul Denanot ziņojums - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan un Stanislav Polčák

Norbert Lins ziņojums - A8-0262/2017
Seán Kelly

Gerben-Jan Gerbrandy ziņojums - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo un Christofer Fjellner

Daciana Octavia Sârbu ziņojums - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Michaela Šojdrová ziņojums - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas un Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Charles Goerens ziņojums - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld un Notis Marias

Marc Joulaud ziņojums - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato un Francisco José Millán Mon

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika