Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2642(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B8-0184/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0118

Zápis
Úterý, 17. dubna 2018 - Štrasburk

11. Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Kristina Winberg za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Steven Woolfe, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar a Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou a Konstantinos Papadakis.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa a Tokia Saïfi za skupinu PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel a Elena Valenciano za skupinu S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans a Sophia in ‘t Veld za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff za skupinu ENF o pokroku při provádění globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.13 zápisu ze dne 18.4.2018.

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí