Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B8-0184/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0118

Protokol
Tirsdag den 17. april 2018 - Strasbourg

11. Fremskridt med FN's globale aftaler om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Kristina Winberg for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Bernd Kölmel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar og Elly Schlein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou og Konstantinos Papadakis.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa og Tokia Saïfi, for PPE-Gruppen, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel og Elena Valenciano, for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans og Sophia in ‘t Veld, for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli og Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao, Laura Ferrara og Fabio Massimo Castaldo, om fremskridt for FN's globale aftaler om sikker, ordentlig og regulær migration og om flygtninge (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky og Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, om fremskridt for FN's globale aftaler om sikker, velordnet og lovlig migration og om flygtninge (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.13 i protokollen af 18.4.2018.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik