Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0184/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0118

Pöytäkirja
Tiistai 17. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

11. YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Steven Woolfe, Bernd Kölmel, Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar ja Elly Schlein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou ja Konstantinos Papadakis.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa ja Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans ja Sophia in ‘t Veld ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.13.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö