Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2642(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B8-0184/2018

Debates :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0118

Protokols
Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis - Strasbūra

11. Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (2018/2642(RSP)).

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Steven Woolfe, Bernd Kölmel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar un Elly Schlein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou un Konstantinos Papadakis.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa un Tokia Saïfi PPE grupas vārdā, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel un Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans un Sophia in ‘t Veld ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao, Laura Ferrara un Fabio Massimo Castaldo – par progresu ceļā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un par bēgļiem (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky un Marcel de Graaff ENF grupas vārdāpar progresu, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.13. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika