Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург

12. Състав на Парламента

Италианските компетентни органи уведомиха за избирането на Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini и Giancarlo Scotta за членове на Европейския парламент на мястото съответно на Gianni Pittella, Matteo Salvini и Lorenzo Fontana като членове на ЕП, считано от 17 април 2018 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini и Giancarlo Scotta заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност