Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - Straatsburg

12. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben medegedeeld dat Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini en Giancarlo Scotta zijn verkozen als leden van het Europees Parlement ter vervanging van resp. Gianni Pittella, Matteo Salvini en Lorenzo Fontana, met ingang van 17 april 2018.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini en Giancarlo Scotta, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid