Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 17. dubna 2018 - Štrasburk

14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněla, že doporučení výboru JURI nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a kterým se ruší nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018), bylo oznámeno na denním zasedání v pondělí 16. dubna 2018 (bod 12 zápisu ze dne 16.4.2018).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na denním zasedání ve středu 18. dubna 2018.

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí