Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg

16. Situația din Rusia (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Rusia (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, James Carver, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina și Tunne Kelam.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios și Michaela Šojdrová.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerea de rezoluție, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate