Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 17. aprill 2018 - Strasbourg

17. Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika