Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg

17. Perspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina evoluțiilor recente (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Perspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina evoluțiilor recente (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios și Krisztina Morvai.

A intervenit Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate