Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург

18. Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, Nikos Androulakis, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Ангел Джамбазки, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides и Kostas Chrysogonos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis и Antonio López-Istúriz White.

Изказа се Christos Stylianides.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 19.4.2018 г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност