Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 17. aprill 2018 - Strasbourg

18. Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel, Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides ja Kostas Chrysogonos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis ja Antonio López-Istúriz White.

Sõna võttis Christos Stylianides.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.14.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika