Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - Straatsburg

18. Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides en Kostas Chrysogonos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis en Antonio López-Istúriz White.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 19.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid