Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. - Strasburg

18. Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE, Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides i Kostas Chrysogonos.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis i Antonio López-Istúriz White.

Głos zabrał Christos Stylianides.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 19.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności