Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 17. apríla 2018 - Štrasburg

18. Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, Nikos Androulakis v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides a Kostas Chrysogonos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis a Antonio López-Istúriz White.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia