Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

19. Αίτημα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των προνομίων ή ασυλιών

Το Εφετείο της Νάπολης διεβίβασε στον Πρόεδρο ερώτημα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ασυλίας του Alfonso Luigi Marra, παλαιού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 14, του Κανονισμού, το εν λόγω αίτημα παραπέμπεται στην επιτροπή JURI, αρμόδια επί του θέματος.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου