Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург

20. Внесени документи
Пълни стенографски протоколи

Внесен е следният документ от комисията AFCO:

- * Доклад относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - AFCO - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност