Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 17 april 2018 - Straatsburg

20. Ingekomen stukken
Volledige verslagen

Het volgende stuk is ontvangen van de Commissie AFCO:

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - commissie AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid