Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 17. apríla 2018 - Štrasburg

20. Predloženie dokumentov
Doslovný zápis

Bol predložený tento dokument výboru AFCO:

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia