Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0367(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0110/2018

Разисквания :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0108

Протокол
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург

22. Рамково споразумение между ЕС и Австралия *** - Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна [2017/2227(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon представи препоръката и доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Elmar Brok и Alojz Peterle.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Neven Mimica и Francisco José Millán Mon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 18.4.2018 г и точка 12.4 от протокола от 18.4.2018 г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност