Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0367(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0110/2018

Debaty :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0108

Protokół
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. - Strasburg

22. Umowa ramowa między UE a Australią *** - Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej [2017/2227(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Elmar Brok i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Neven Mimica i Francisco José Millán Mon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 18.4.2018 i pkt 12.4 protokołu z dnia 18.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności