Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0367(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0110/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0108

Zápisnica
Utorok, 17. apríla 2018 - Štrasburg

22. Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** - Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej [2017/2227(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon uviedol odporúčanie a le rapport.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Elmar Brok a Alojz Peterle.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica a Francisco José Millán Mon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 18.4.2018 a bod 12.4 zápisnice zo dňa 18.4.2018.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia