Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0367(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0110/2018

Debatter :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0108

Protokoll
Tisdagen den 17 april 2018 - Strasbourg

22. Ramavtalet mellan EU och Australien *** – Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan [2017/2227(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Elmar Brok och Alojz Peterle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Neven Mimica och Francisco José Millán Mon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 18.4.2018 och punkt 12.4 i protokollet av den 18.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy