Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0141/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0141/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0120

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

23. Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα [2017/2010(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Η Mady Delvaux παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς και Elmar Brok.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Mady Delvaux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου