Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Дебат с президента на Френската република Еманюел Макрон относно бъдещето на Европа (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  6.1.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Ливан: участие на Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавриций: възможности за риболов и финансови средства *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (гласуване)
  6.6.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (гласуване)
  6.7.Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I (гласуване)
  6.8.Енергийни характеристики на сградите ***I (гласуване)
  6.9.Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (гласуване)
  6.10.Равенството между половете в медийния сектор в ЕС (гласуване)
  6.11.Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (гласуване)
  6.12.Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (гласуване)
  6.13.Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (гласуване)
  6.14.Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (разискване)
 12.Състав на Парламента
 13.Положението в Сирия (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 16.Положението в Русия (разискване)
 17.Изгледи за мир на Корейския полуостров в контекста на последните събития (разискване)
 18.Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (разискване)
 19.Запитване относно обхвата на привилегиите и имунитетите
 20.Внесени документи
 21.Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (разискване)
 22.Рамково споразумение между ЕС и Австралия *** - Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (разискване)
 23.Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (194 kb) Списък на присъствалите (65 kb) Резултати от различните гласувания (81 kb) Поименни гласувания (636 kb) 
 
Протокол (82 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (32 kb) Поименни гласувания (57 kb) 
 
Протокол (305 kb) Списък на присъствалите (80 kb) Резултати от различните гласувания (505 kb) Поименни гласувания (914 kb) 
Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност