Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 17. april 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Drøftelse med Den Franske Republiks præsident, Emmanuel Macron, om Europas fremtid (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  6.1.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.2.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU Mauritius: fiskerimuligheder og finansiel modydelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.3.Aftale mellem EU og Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.4.En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.5.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I (afstemning)
  6.6.Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (afstemning)
  6.7.Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ***I (afstemning)
  6.8.Bygningers energimæssige ydeevne ***I (afstemning)
  6.9.Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram (afstemning)
  6.10.Ligestilling inden for mediesektoren i EU (afstemning)
  6.11.Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor (afstemning)
  6.12.Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond (afstemning)
  6.13.Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed (afstemning)
  6.14.Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Fremskridt med FN's globale aftaler om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (forhandling)
 12.Parlamentets sammensætning
 13.Situationen i Syrien (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 16.Situationen i Rusland (forhandling)
 17.Fredsperspektiver på den koreanske halvø i lyset af den seneste udvikling (forhandling)
 18.Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (forhandling)
 19.Forespørgsel om rækkevidden af medlemmernes privilegier eller immuniteter
 20.Modtagne dokumenter
 21.Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (forhandling)
 22.Rammeaftalen mellem EU og Australien *** - Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning) (forhandling)
 23.Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (169 kb) Deltagerliste (65 kb) Afstemningsresultater (73 kb) Afstemning ved navneopråb (636 kb) 
 
Protokol (78 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (30 kb) Afstemning ved navneopråb (53 kb) 
 
Protokol (274 kb) Deltagerliste (70 kb) Afstemningsresultater (485 kb) Afstemning ved navneopråb (900 kb) 
Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik