Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνόδου
 4.Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνόδου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβάνου: συμμετοχή του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας του Μαυρίκιου: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Kαθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I (ψηφοφορία)
  6.8.Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (ψηφοφορία)
  6.10.Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ (ψηφοφορία)
  6.11.Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (ψηφοφορία)
  6.12.Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ψηφοφορία)
  6.13.Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών (ψηφοφορία)
  6.14.Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (συζήτηση)
 12.Σύνθεση του Σώματος
 13.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 16.Η κατάσταση στη Ρωσία (συζήτηση)
 17.Οι προοπτικές ειρήνευσης για την Κορεατική Χερσόνησο εν συνεχεία των πρόσφατων εξελίξεων (συζήτηση)
 18.Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (συζήτηση)
 19.Αίτημα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των προνομίων ή ασυλιών
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (συζήτηση)
 22.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας *** - Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (συζήτηση)
 23.Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (194 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (81 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (636 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (31 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (61 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (300 kb) Κατάσταση παρόντων (80 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (490 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (911 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου