Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 17. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Ranskan tasavallan presidentin Emmanuel Macronin kanssa (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  
6.1.EU:n ja Libanonin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Libanonin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.2.EU:n ja Mauritiuksen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.3.EU:n ja Norjan välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.4.Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.5.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I (äänestys)
  
6.6.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (äänestys)
  
6.7.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus ***I (äänestys)
  
6.8.Rakennusten energiatehokkuus ***I (äänestys)
  
6.9.Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (äänestys)
  
6.10.Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla (äänestys)
  
6.11.Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (äänestys)
  
6.12.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (äänestys)
  
6.13.Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen (äänestys)
  
6.14.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (keskustelu)
 12.Parlamentin kokoonpano
 13.Syyrian tilanne (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 16.Venäjän tilanne (keskustelu)
 17.Korean niemimaan rauhannäkymät viimeaikaisen kehityksen valossa (keskustelu)
 18.Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (keskustelu)
 19.Toimivaltaisen viranomaisen esittämät jäsenten erioikeuksien ja vapauksien laajuutta koskevat tiedustelut
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 22.EU:n ja Australian välinen puitesopimus *** - EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 23.Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (171 kb) Läsnäololista (65 kb) Äänestysten tulokset (73 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (636 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (31 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (57 kb) 
 
Pöytäkirja (273 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (474 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (899 kb) 
Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö