Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (diskusijos)
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Diskusijos su Prancūzijos Prezidentu Emmanueliu Macronu Europos ateities tema (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.ES ir Libano susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Libano dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.ES ir Mauricijaus žuvininkystės partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Europos baltyminių augalų propagavimo strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (balsavimas)
  
6.6.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (balsavimas)
  
6.7.Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas ***I (balsavimas)
  
6.8.Pastatų energinis naudingumas ***I (balsavimas)
  
6.9.Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (balsavimas)
  
6.10.Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje (balsavimas)
  
6.11.Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (balsavimas)
  
6.12.Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas (balsavimas)
  
6.13.Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas (balsavimas)
  
6.14.Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (diskusijos)
 12.Parlamento sudėtis
 13.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 16.Padėtis Rusijoje (diskusijos)
 17.Taikos perspektyvos Korėjos pusiasalyje atsižvelgiant į naujausius pokyčius (diskusijos)
 18.Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (diskusijos)
 19.Prašymas, susijęs su Parlamento nario privilegijų ar imunitetų taikymu
 20.Gauti dokumentai
 21.ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (diskusijos)
 22.ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas *** - ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)
 23.Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (166 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (73 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (636 kb) 
 
Protokolas (80 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (29 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (57 kb) 
 
Protokolas (277 kb) Dalyvių sąrašas (70 kb) Balsavimo rezultatai (481 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (895 kb) 
Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika