Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Debates ar Francijas Republikas prezidentu Emmanuel Macron par Eiropas nākotni (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Balsošanas laiks
  6.1.ES un Libānas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Libānas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.ES un Maurīcijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (balsošana)
  6.6.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (balsošana)
  6.7.Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana ***I (balsošana)
  6.8.Ēku energoefektivitāte ***I (balsošana)
  6.9.Septītās vides rīcības programmas īstenošana (balsošana)
  6.10.Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā (balsošana)
  6.11.Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (balsošana)
  6.12.Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana (balsošana)
  6.13.Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana (balsošana)
  6.14.Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (debates)
 12.Parlamenta sastāvs
 13.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 16.Stāvoklis Krievijā (debates)
 17.Miera izredzes Korejas pussalā, ņemot vērā neseno notikumu attīstību (debates)
 18.Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (debates)
 19.Pieprasījums attiecībā uz privilēģiju vai imunitātes piemērošanas jomu
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (debates)
 22.ES un Austrālijas Pamatnolīgums *** - ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (debates)
 23.2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (173 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (73 kb) Balsojumi pēc saraksta (636 kb) 
 
Protokols (78 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (30 kb) Balsojumi pēc saraksta (56 kb) 
 
Protokols (274 kb) Apmeklējumu reģistrs (71 kb) Balsojumu rezultāti (491 kb) Balsojumi pēc saraksta (905 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika