Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 17 ta' April 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.Dibattitu mal-President tar-Repubblika Franċiza, Emmanuel Macron, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Libanu: il-parteċipazzjoni tal-Libanu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mauritius: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali rigward prodotti agrikoli *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I (votazzjoni)
  
6.6.Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I (votazzjoni)
  
6.7.L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej ***I (votazzjoni)
  
6.8.Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  
6.9.Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (votazzjoni)
  
6.10.L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE (votazzjoni)
  
6.11.L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (votazzjoni)
  
6.12.Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (votazzjoni)
  
6.13.It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)
  
6.14.It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati (dibattitu)
 12.Kompożizzjoni tal-Parlament
 13.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Is-sitwazzjoni fir-Russja (dibattitu)
 17.Prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-iżviluppi riċenti (dibattitu)
 18.Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (dibattitu)
 19.Talba għal informazzjoni dwar il-firxa tal-privileġġi u l-immunitajiet
 20.Dokumenti mressqa
 21.Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (dibattitu)
 22.Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja *** - Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni) (dibattitu)
 23.Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (171 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (74 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (636 kb) 
 
Minuti (79 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (29 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (56 kb) 
 
Minuti (282 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (501 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (903 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza